Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zakończyliśmy instalację pierwszej partii pętli indukcyjnych! Działanie zostało sfinansowane ze środków z projektu pn. „ASP w Warszawie - UCZELNIA RÓWNYCH SZANS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Lokalizacje

W pętle indukcyjne wyposażono dziekanaty na wszystkich 9 wydziałach. Z urządzenia można skorzystać także wizytując Dział Nauczania w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu.

W technologię wspierającą wyposażona została także Aula Główna ASP na Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz salka kinowa na Wydziale Grafiki w kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

„ASP w Warszawie - UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/21.

Wartość projektu: 982 898,75 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 953 411,78 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym).