Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dostępność budynków ASP

Dostępność architektoniczna

Obiekt – ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie

Budynek Rektoratu (Pałac Czapskich) – stan na 16.08.2023 r.

W budynku  mieszczą się wszystkie jednostki organizacyjne administracji centralnej czyli Działy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoła Doktorska.

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu jest 1 miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Wjazd na parking przez bramę przy ul. Traugutta. W bramie znajduje się szlaban monitorowany i obsługiwany przez recepcję budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia doprowadzone są po obu stronach schodów symetryczne chodniki o nachyleniu ok. 10 %. Wzdłuż chodnika nie ma poręczy.
 • Do wejścia prowadzą 3 schody. Wysokość stopnia to 11 cm.
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo.
 • Przestrzeń manewrowa spocznika przed wejściem wynosi ponad 200 centymetrów.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Pierwsze drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drugi drzwi otwierają się do wewnątrz budynku.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi trudno utrzymać w pozycji otwartej.
 • Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość skrzydła 80 centymetrów.
 • Drugie drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość skrzydła 70 centymetrów..

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na prawo od wejścia głównego (numer telefonu: 22 320 02 00).
 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna. (Parter, Dział Nauczania, za wejściem głównym w lewo do końca korytarza)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 7 poziomach
 • Poziom -1: Zecernia, lokal gastronomiczny, przestrzeń wystawiennicza
 • Poziom 0: Recepcja, Dział Nauczania, Biuro Erasmus, przestrzenie wystawiennicze
 • Poziom 1: piętro techniczne
 • Poziom 2: Rektorat, Kancelaria, Biblioteka
 • Poziom 3: piętro techniczne
 • Poziom 4: Biura
 • Poziom 5: Magazyn Muzeum ASP

Różnice poziomów

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.
 • Na inne kondygnacje możesz się także dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów pomiędzy kondygnacjami składa się z 16 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami nie znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Winda znajduje się w budynku ok 15 metrów na lewo od wejścia głównego.
 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi windy wynosi 100 centymetrów
 • Kabina windy ma głębokość 210 centymetrów i szerokość 120 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 85 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów – zadzwoń na portiernię na numer telefonu: 22 320 02 00 lub skorzystaj z przycisku alarmowego.

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Około 95 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach. Wyjątek stanowi umiejscowiona na kondygnacji -1 zecernia. Wejście z wewnątrz budynku do lokalu gastronomicznego na poziomie -1 wymaga pokonania 1 stopnia o wysokości 15 cm.

Toaleta

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się obok windy na poziomie 0. (15 metrów na lewo od wejścia głównego)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Toaleta – dodatkowe informacje

 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 105 centymetrów.
 • W toalecie są zamontowane 2 linki do wzywania pomocy (instalacja przyzywowa jest przy ubikacji oraz umywalce)
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 200 x 150 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej stronie ustępu wynosi 25 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 150 centymetrów.

Pochwyty przy ustępie

 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Budynek Wydziału Grafiki

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: tak, korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Budynek Wydziału Malarstwa

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: tak, korytarze dostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

budynek Wydziału Malarstwa

 • Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.
 • Windy: tak, korytarze dostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Obiekt – ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie

(stan na 31.03.2023 r.)

Wydział Architektury Wnętrz

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

Wydział Wzornictwa

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Obecnie trwa remont budynku, w związku z tym parking nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Po zakończeniu remontu w grudniu 2023 r.:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Parking znajduje się na dziedzińcu wewnętrznym, wjazd ograniczony szlabanem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia prowadzą schody.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego jednego skrzydła drzwi wynosi 70 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na parterze przy wejściu głównym
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach w dwóch skrzydłach.

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 20 stopni
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • brak

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń
 • Około 10 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością

Obiekt – ul. Spokojna 15 w Warszawie

(stan na 12.06.2023 r.)

Wydział Sztuki Mediów

Budynki Wydziału Sztuki Mediów nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek podlega ochronie konserwatora zabytków i na jakiekolwiek modernizacje jest potrzeba zgoda w/w.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne są w większości jednoskrzydłowe, ale i dwuskrzydłowe otwierane poprzez zapadki niedostępne z wysokości wózka inwalidzkiego. Na jednym korytarzy potrafi być różnica dwóch poziomów. Otwory drzwiowe nie posiadają wymaganej szerokości dla wózka inwalidzkiego. Są miejsca na korytarzach w których utrudnione lub niemożliwe manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 40 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia prowadzą schody
 • Przy schodach znajduje się poręcz

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna (Dziekanat Wydziału Sztuki Mediów, 1 piętro, dojście schodami z zabiegiem)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego, dwa stopnie, komunikacja przez okno do tego dostosowane, ale na utrudnionej wysokości

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać wyłącznie za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. tak

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Żadne z pomieszczeń nie jest dostępne dla osób na wózkach ze względu na schody oraz szerokość drzwi, które są dwuskrzydłowe w większości pomieszczeń

Łazienka

 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Do łazienki prowadzą schody

Pochwyty przy ustępie

 • Brak pochwytów we wszystkich łazienkach wydziału

Wydział Rzeźby

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 12 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu (Wartość nachylenia ok 4 %.)
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Otwierają się na zewnątrz

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna (Dziekanat Wydziału Rzeźby)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na parter
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku
 • W budynku znajdują się krzesełka ewakuacyjne. (lewa strona od wejścia)

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach

Różnice poziomów

 • dojazd do windy pochylnią 10%
 • Wszystkie korytarze są dostępne

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Lokalizacja windy poziom 0
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością
 • Lokalizacja dostępnej toalety: poziom -1, dostęp windą
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki

Dodatkowe informacje

 • W toalecie jest przewijak dla dzieci
 • Na ścianach są zamontowane poręcze. Tylko w toalecie dla osób z niepełnosprawnością

Pochwyty przy ustępie

 • Brak pochwytów w łazienkach ogólnodostępnych, w łazience dla osób z niepełnosprawnościami pochwyt jest po prawej stronie

Obiekt – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

(stan na 31.03.2023 r.)

Nowy budynek

 • Wydział Scenografii
 • Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
 • Studium Języków Obcych
 • Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego

Stary budynek

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie)

Ponadto, od strony wewnętrznego dziedzińca obiektu: wejście przez bramę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wybrzeże Kościuszkowskie 37A/1

 • Archiwum ASP w Warszawie
 • Wydawnictwo ASP w Warszawie (dystrybucja/magazyn)

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się  bezpośrednio przed budynkiem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka, informacja w recepcji.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego – nowy budynek :

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Dojście do wejścia głównego – stary budynek:

 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.
 • Do wejścia prowadzą schody.

Wejście (stary i nowy budynek)

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi (stary i nowy budynek)

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów ( istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła dodatkowo zwiększając otwór wejściowy).
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem (stary i nowy budynek)

 • W budynku znajduje się informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń
 • W budynku są zainstalowane pętle indukcyjne (pomieszczenia dziekanatów)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się (po prawej stronie zaraz za wejściem głównym)
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku (jedynie w przypadku nowego budynku).
 • W budynku znajdują się krzesełka ewakuacyjne. (pomieszczenie 2.04 przy auli głównej)

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach
 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą wind pasażerskich.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 125 stopni
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi windy 120 centymetrów
 • Lokalizacja wind:

– dwie windy w nowym budynku zaraz za wejściem głównym

– winda łącząca stary i nowy budynek znajduje się w głębi nowego budynku

 • Winda znajduje się w budynku
 • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 110 centymetrów.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: (nr 607 520 511)

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Około 90 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Lokalizacja dostępnej toalety (poziom -1 – nowy budynek)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Dodatkowe informacje

 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 140 x 250 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 140 x 200 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej stronie ustępu wynosi 20 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 80 centymetrów.

Pochwyty przy ustępie

 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Adres: Dłużew 40, 05–332 Siennica

 • Wejście; droga lokalna we wsi Dłużew.
 • Windy: brak, korytarze niedostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: nie
 • Piktogramy: tak
 • Podjazdy: brak