Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Studenci z lekkim stopniem niepełnosprawności też mogą wnioskować o dofinansowanie do nauki.

Od 2024 roku studenci z każdym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowania do czesnego.

Aż 4400 zł można otrzymać dofinansowania z PFRON do kosztów czesnego na semestr/półrocze dla osoby z niepełnosprawnością studiującej w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium.

Można też otrzymać do 1100 zł dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w szkole policealnej lub kolegium lub 1650 zł dla studentów w szkole wyższej.

Od 2024 roku wnioski na dofinansowanie do nauki mogą składać również studenci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dotychczas takie wnioski mogli składać tylko studenci z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć od 1 marca 2024 roku.

Ważne terminy

01.03.2024 – Rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

31.03.2024 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024.

31.05.2024 – Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę w (dotyczy wniosków przyjętych do 31 marca 2024 r.).

10.10.2024 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025.

Więcej informacji

Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych