Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
ASP w Warszawie zainstalowała tabliczki brajlowskie na drzwiach pomieszczeń, aby zapewnić dostępność osobom niewidomym i niedowidzącym. Realizacja tego przedsięwzięcia została sfinansowana w ramach projektu o nazwie „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”, będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ta inicjatywa ma na celu ułatwienie nawigacji po budynkach oraz zapewnienie równych szans w korzystaniu z infrastruktury uczelni. Tabliczki brajlowskie zawierają informacje o nazwach pomieszczeń, numerach sal oraz ewentualnych dodatkowych istotnych informacjach.

Dzięki temu, osoby korzystające z pisma Braille’a mogą łatwiej odnaleźć interesujące je sale czy biura, co przyczynia się do poprawy ich komfortu i samodzielności na uczelni.

„ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/21.

Wartość projektu: 982 898,75 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 953 411,78 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym).