Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zakończyły się prace montażowe znaczników systemu TOTUPOINT na budynkach ASP w Warszawie! Realizacja tego przedsięwzięcia została sfinansowana w ramach projektu o nazwie „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”, będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O systemie

Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs Bluetooth oraz dedykowaną aplikację.

System znaczników może odpowiedzieć na wszystkie pytania „gdzie to jest?”, „gdzie jestem?” lub „co to jest?”. Może wskazywać lokalizację kluczowych elementów przestrzeni publicznej uczelni, m.in. dziekanatów czy kluczowych ciągów komunikacyjnych.

System znaczników TOTUPOINT (…) sprawia, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku.

Wszystkie rozsyłane przez system informacje są dostępne również dla tej grupy użytkowników co jest wynikiem dążenia do eliminacji barier dostępności.

Lokalizacje

Znaczniki zostały zainstalowane we wszystkich budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Można z nich skorzystać zarówno na Kampusie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu, jak i w budynkach przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, ul. Myśliwieckiej oraz ul. Spokojnej.
Łącznie zainstalowano 50 urządzeń.

Pełna lista obsługiwanych lokalizacji w Warszawie

„ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/21.

Wartość projektu: 982 898,75 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 953 411,78 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym).