Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.04.2024r-31.03.2025r.

Odbiorcy programu

Organizatorzy do programu zapraszają osoby, które:

  • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi;
  • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych;
  • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi

Warunki skorzystania z oferty

  • wiek 18 – 35 lat;
  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej);
  • norma intelektualna;
  • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckigo.

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu mają możliwość uczenia się tego, jak wyjść z izolacji, jak budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności. Każda osoba uczestnicząca w projekcie podczas spotkań konsultacyjnych może wraz z terapeutką/tą ustalić swój Indywidualny Plan Działania zgodnie z potrzebami osobistymi, stanem zdrowia i możliwościami projektu.

Więcej informacji

Serwis Towarzystwa Pomocy Młodzieży - pełny opis warunków uczestnictwa w programie oraz szczegółowe informacje i zapisy